تغیرات بخش ریدینگ تافل

ما در این مقاله یک درسنامه دیگر از گرامر زبان انگلیسی را آماده کرده ایم. در اینجا میخواهیم شما را با گرامر conjunction و یا همان حروف ربط هم پایه آشنا کنیم. این بخش از گرامر ریزه‌کاری‌های زیادی دارد؛ بهتر است زمانی را به مطالعه این مقاله اختصاص بدهید که کاملا هوشیارهستید.

حروف ربط هم پایه ساز (coordinating conjunctions) برای وصل کردن کلمات، عبارات و جملات یکسان (از نظر گرامری) به کار میروند. یعنی اینکه اگر قرار است دو کلمه را به هم وصل کنند آن دو کلمه باید از یک گروه گرامری باشند؛ برای مثال هر دو باید اسم، صفت و … باشند. در زبان انگلیسی هفت حرف همپایه ساز وجود دارند که در ادامه آنها را مشاهده خواهید کرد و با توضیح و کاربرد هرکدام آشنا خواهید شد.

این حروف می توانند به اشکال مختلف با عملکردهای مختلف در جملات انگلیسی ظاهر شوند. گرامر conjunction در وهله اول به سه دسته تقسیم شوند:

گرامر زبان انگلیسی

  1. حروف ربط هم پایه (Coordinating Conjunctions)
  2. حروف ربط هم بسته(Correlative Conjunctions)
  3. حروف ربط وابسته ساز (Subordinating Conjunctions)

حروف ربط هم پایه (Coordinating Conjunctions)

گرامر زبان انگلیسی

این حروف همیشه بین دو جمله ظاهر می شوند تا آن ها را به هم متصل کنند. این دو ایده هایی هستند که با هم مرتبط بوده و بنابراین می توانند در یک جمله طولانی تر قرار بگیرند. به عبارت دیگر، قسمت هایی که از نظر گرامری شکل یکسانی دارند با یکدیگر ترکیب می شوند. این ها ساختارهای بسیار مفیدی برای بهبود تسلط شما بر زبان انگلیسی می باشند و به پیوستگی و انسجام اسپیکینگ و رایتینگ شما کمک قابل توجهی میکنند.

کاربرد FOR

for همانند because برای بیان دلیل و هدف بکار می‌رود. تنها تفاوت for و because را میتوان این گونه بیان کرد که هنگامی بوسیلۀ for دو جمله را بهم وصل می‌کنید، قبل از آن باید از ویرگول استفاده کنید. اما وقتی که دو جمله‌ را بوسیلۀ because به یکدیگر وصل می‌کنید، قبل از آن نباید از ویرگول استفاده کنید.

She must have been very hungry, for she ate everything immediately.

She put on a sweater, for it was cold outside.

کاربرد AND

این حرف ربط به معنای “و” می باشد و یکسان بودن دو چیز را نشان میدهد. به مثال زیر توجه کنید:

I take milk and sugar in my coffee.

She listened to music and watched TV after lunch.

کاربرد NOR

این حرف ربط برای نشان دادن یا انتخاب یک حالت منفی بعد از یک حالت منفی به کار میرود و معنی آن “و نه” می باشد. حرف ربط nor دو جمله یا عبارت را به هم وصل میکند. جمله ای nor در آن است باید فعل مثبت داشته باشد. مثال:

He doesn’t eat cake, nor does he eat biscuits.

I don’t go for the fresh air nor really for the ducks. Honestly, I just like the soccer.

کاربرد BUT

این حرف ربط بیان کننده تضاد و مغایرت می باشد و در فارسی به معادل “اما” و “ولی” می باشد.

I like coffee, but my wife prefers tea.

I eat cake, but I never eat biscuits.

یک استفاده متداول از حرف ربط “but” در ساختار “not … but” است. همچنین می توانید از کلمه “rather” برای تأکید بر تضاد در جمله استفاده کنید.

مرتبط بخوانید: آموزش Parts of Speech در زبان انگلیسی بامثال

گرامر conjuction

کاربرد OR

این حرف ربط برای نشان دادن و انتخاب یک گزینه دیگر به کار میرود و معنی فارسی آن “یا” میباشد. مثال:

You can buy the book, or you can borrow it from the library.

Either I drive to the airport or I get a taxi.

کاربرد YET

این حرف ربط برای بیان تضاد غیر منتظره به کار میرود. یهنی اینکه با توجه به شرایطی انتظار نداریم یک کاری صورت بگیرد اما صورت میگیرد. معادل فارسی yet “اما” و “با این وجود” می باشد.

Tom studied a lot, yet he didn’t pass the test.

Is your roommate awake yet?

کاربرد SO

برای نشان دادن نتیجه و پیامد چیزی به کار میرود. معادل فارسی آن “بنابر این” و “پس” یا “در نتیجه” می باشد. مثال:

He was very hungry, so he ate all the cake.

I’ve drunk six cups of coffee today, so I’ve got a headache.

حروف ربط هم بسته(Correlative Conjunctions)

conjuction

حروف ربط هم بسته (correlative conjunctions) به نوعی شباهتی به یک تیم دو نفره دارند. حروف ربط هم بسته بسیار به حروف ربط هم پایه (Coordinating Conjunctions) شباهت دارد. بدین دلیل که بخش های همسان در جملات را به یکدیگر متصل میکنند. آن ها به صورت جفت می آیند و شما باید هر جزء از این حروف را در جای مختلفی از جمله استفاده کنید. این حروف نام خود را از این جهت می گیرند که با هم کار می کنند (co) و یک عنصر جمله را به دیگری مرتبط می کنند. مانند دیگر اجزای تشکیل دهنده جملات، این حروف نیز دارای قواعد خاصی هستند که بایستی به آن ها توجه گردد.

حروف ربط وابسته ساز (Subordinating Conjunctions)

conjuction

حروف ربطی وابسته ساز یا غیر هم پایه به این نام معروفند چرا که یک شبه جمله مستقل (independent clause) را به یک شبه جمله وابسته (dependent clause) مرتبط می کنند، یعنی دو طرف این حروف ربطی یکسان نیستند از اینرو غیر هم پایه نامیده می شوند.

به نقطه گذاری ها در دو حالت ممکن توجه کنید:

Dependent clause, Independent clause

Independent clause+ dependent clause

  • شبه جمله مستقل می تواند به تنهایی و مستقل مثل یک جمله کامل معنی را برساند و برای کامل شدنش نیازی به اطلاعات اضافی ندارد.
  • شبه جمله وابسته اطلاعات بیشتر و اضافی را به شبه جمله مستقل اضافه می کند و معنای آن کامل نیست و برای کامل شدن باید به شبه جمله مستقل وصل شود.
  • حال دو شبه جمله را با استفاده از حروف ربطی با هم یکی می کنیم:

Ali couldn’t pass the English test since he was careless in the class.

Since he was careless in the class, Ali couldn’t pass the English test.

امیدوارم با استفاده از این آموزش توانسته باشید گرامر conjunction را یاد بگیرید. سوالات خود را در زیر این مطلب مطرح کنید.

۴.۶/۵ - (۳۸ امتیاز)

4 thoughts on “گرامر conjunction چیست؟”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *