آزمون ماک پی تی ای

آزمون ماک پی تی ای چیست؟

همانطور که می دانید آزمون PTE در ایران مرکزی برای برگزاری ندارد و برای شرکت در این آزمون باید به کشورهای دیگر سفر کنید، اگر که آمادگی کافی برای شرکت در این آزمون را نداشته باشید و یا از نحوه بیشتر بخوانید …