مرکز آیلتسر

مسئولین مرکز تدریس خصوصی زبان آیلتسر به تمامی ایمیلها و مکاتبات شما در کوتاه ترین زمان پاسخ میدهند. چنانچه شما در فاصله بعد از ۲۴ ساعت هیچ پاسخی از ما دریافت نکردید، لطفا پوشه اسپم ایمیل خود را چک نموده و یا با یک ایمیل دیگر با این مرکز مکاتبه نمایید.
همچنین در صورت نیاز میتوانید برای ما پیغام بگذارید.

تلفن تماس:

۰۹۳۵۲۱۲۰۰۳۱