حروف اضافه در زبان انگلیسی

آیا کاربردهای حروف اضافه در زبان انگلیسی را می دانید؟  آیا می دانید کاربرد حرف اضافه on با حرف اضافه at چه میباشد؟  حروف اضافه در زبان انگلیسی جزو آن حوزه هایی است که همیشه حتی اشخاص که در آزمون های IELTS و TOEFL نمرات قابل قبولی را کسب کرده اند را با چالش های فراوانی روبرو میکند. حروف اضافه در زبان انگلیسی قبل از مکان و زمان برای زبان آموزان اهمیت بالایی دارد. معمولا اکثر زبان آموزان در استفاده از این حروف پیش از اسم ها مشکل دارند. همرا ما باشید در ادامه توضیحات و مثال هایی را در مورد حروف اضافه در اختیار شما قرار که کمک زیادی به یادگیری شما خواهد کرد.

سختی یادگرفتن حروف اضافه از بی قاعدگی اکثریت آنها ناشی می شود. چندان قانون مدار نیستند و عمومشان را باید بر اساس تجربه استفاده یاد بگیرید.

 

توصیه های لازم برای یادگیری حروف اضافه در زبان انگلیسی

  • هر حرف اضافه ای را که با آن مواجه می شوید، در دیکشنری بیابید و مطالعه کنید.
  • تا می توانید مطالعه کنید! خواندن متون انگلیسی شما را با دنیایی از حروف اضافه مواجه می کند که اگر این خواندن استمرار داشته باشد به مرور همه حروف اضافه را در ذهن شما ماندگار می کند.

 

Prepositions (حروف اضافه زمان)

حرف اضافه‌ی زمان، در حقیقت زمان و مدت زمانی که چیزی اتفاق افتاده (یا خواهد افتاد) را بیان می‌کند. سه حرف اضافه‌ی رایج در این گروه، at، in و on هستندکه معمولا هم توسط زبان‌آموزان به اشتباه به کار می‌روند. هر حرف اضافه در حقیقت به موضوع و محتوای خاصی اشاره می‌کند و بر همین اساس هم با یکدیگر تفاوت دارند. به یاد داشته باشید که یادگیری این حروف اضافه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد.

 

مرتبط بخوانید : ربط دو جمله در انگلیسی

 

ExampleUsageEnglish
“On Tuesday, Dad went to the grocery store.”days of the weekon
“Beth starts school in August.”

“In 2008, the U.S. held a presidential election.”

“I would rather work on the project in the afternoon.”

 

 

 

 

months, years, and specific times of day

 

in

“Let’s meet at noon.”

“Chris arrived at one o’clock.”

specific and short times of dayat
“He lived abroad for many years.”durations of timefor
“We’re not supposed to study during class.”

 

simultaneous eventsduring
“She’s been waiting to hear back from the office since yesterday.”a continuous event originating from a specific point in the pastsince
“You must wake up by six o’clock tomorrow morning.”a specific point in the future before which an event must be completedby
“Daniel can’t sneak out of the house until his parents go to bed.”a continuous event that will terminate at a specific point in the futureuntil
“The moon rose before sunset.”something prior to a specific time or eventbefore
“Katrina made a promise to help out after work today.”something following a specific time or eventafter
“My watch says it’s 10 minutes to three right now.”time in relation to the next hour of the dayto
“Ideally, the party would start no later than a quarter past eight.”time in relation to the previous hour of the daypast

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی

 

 

Place Prepositions (Position and Direction) (حروف اضافه مکان و حرکت)

حرف اضافه‌ی مکان، مشخصا به مکان قرار گیری یک شخص یا شیء اشاره می‌کند. البته می‌تواند به محلی که یک حادثه در آن اتفاق افتاده (یا اتفاق میفتد) هم اشاره کرد.

ExampleUsageEnglish
in the bedroom, in Tehran

in the math book

in my car, in a taxi

in the picture, in the world

room, building, street, town, country

book, paper etc.

car, taxi

picture, world

in
at the door, at the station

at the table

at a concert, at the party

at the cinema, at school, at work

meaning next to, by an object

for table

for events

place where you are to do something typical (watch a film, study, work)

at
the picture on the wall

on the desk

on the right

on the second floor

on the bus, on a plane

on TV, on the radio

attached

being on a surface

for a certain side (left, right)

for a floor in a house

for public transport

for television, radio

on
§ Tina is standing by / next to / beside the tree.left or right of somebody or somethingby, next to, beside
the cat is under the desk.on the ground, lower than (or covered by) something elseunder
the fish are below the surfacelower than something else but above groundbelow
put your hand over your heart

over 20 years of age

walk over the bridge

climb over the gate

covered by something else

meaning more than

getting to the other side (also across)

overcoming an obstacle

over
a path above the riverhigher than something else, but not directly over itabove
walk across the road

swim across the pool

getting to the other side (also over)

getting to the other side

across
drive through the tunnelsomething with limits on top, bottom and the sidesthrough
go to the mall

go to Karaj / England

go to bed

movement to person or building

movement to a place or country

for bed

to
go into the class / the flatenter a room / a buildinginto
go 4 steps towards the housemovement in the direction of something (but not directly to it)towards
jump onto the tablemovement to the top of somethingonto
a book from the libraryin the sense of where fromfrom

 

سایر حروف اضافه مهم در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی

 

EnglishUsageExample
fromwho gave ita gift from Sina
ofwho/what does it belong to

what does it show

a part of the book

a photo of Tehran

bywho made ita book by Abbas Maroofi
onwalking or riding on horseback

entering a public transport vehicle

on foot, on horseback

get on the bus

inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the bus
out ofleaving a car / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of something

travelling (other than walking or horse riding)

prices have risen by 15 percent

by car, by bus

atfor agehe learned Italian at 34
aboutfor topics, meaning what aboutI was talking about Zahra

 

امیدورام از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید. برای شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی موسسه آیلتسر کافیست با شماره های زیر تماس بگیرید.

021-26422287
09352120031

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *