املا در رایتینگ و لیسنینگ آیلتس

یکی از نگرانی های بزرگ متقاضیان آزمون آیلتس املا و spelling  کلمات میباشد. جالب است که بدانید مقدار زیادی از نمره رایتینگ شما در آزمون آیلتس توسط املا و  spelling  کلمات مشخص میگردد. همچنین، تعداد زیاد اشتباهات املایی می تواند به طور جدی نمره لیسنینگ آیلتس شما را نیز کاهش دهد. در این مطلب قصد داریم که اشتباهات متداول املا (spelling) در رایتینگ و لیسنینگ آزمون آیلتس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید نمره قابل قبولی را از آزمون آیلتس با در نظر گرفتن این نکته ها کسب کنید. بنابراین تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

حروف بیصدای تکی و دوتایی (single and double consonants)

حروف بیصدای تکی و دوتایی

یکی از اشتباهاتی که در آزمون آیلتس رخ میدهد حروف بیصدای تکی و دوتایی نزدیک به هم در کلمه ای ظاهر می شوند که از متداول ترین اشتباهات متقاضیان آزمون آیلتس می باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال های زیر توجه کنید:

A single consonant is followed by a double consonant

Across, Process, Harass, Disappoint, Recommend, Tomorrow, Professor, Necessary

A double consonant is followed by a single consonant

Parallel, Apparent, Exaggerate, Occasion, Occur (but Occurred), Commit (but Committed)

Some common words with two pairs of consonants

Success, Possess, Access, Assess, Address, Accommodation, Embarrass, Millennium

بیشتر بخوانید: نکات مهم رایتینگ آیلتس

آواهای ضعیف صدادار  (weak vowel sounds)

آواهای ضعیف صدادار

یکی از اشتباهات رایج دیگر املا در لیسنینگ و رایتینگ آزمون آیلتس به دلیل وجود صدای schwa یا [ ə ] که یک آوای ضعیف صدادار میباشد، باعث اشتباه زبان آموزان میشود. دقت داشه باشید که  املا این کلمات تنها از طریق شنیدن صدای آن ها غیرممکن میباشد. به مثال های زیر دقت کنید تعدادی از این کلمات را برای شما آورده ایم:

Examples of words containing more than one schwa include

Separate (adj.), Definite, Desperate, Temperature, Literature, General, Relevant, Category

Other problematic schwa words include

Describe, Decline, Despite; but Dispute, Discrete, Display

Capable, Achievable, Understandable; but Possible, Visible, Accessible

Performance, Attendance, Ignorance; but Independence, Sentence, Existence

Sometimes the schwa sound conceals a barely-pronounced [r]

Opportunity, Pursue, Persuade, Surprise

تغییرات املا (spelling) هنگام تغییر شکل کلمات

تغییرات املا (spelling) هنگام تغییر شکل کلمات

یکی دیگر از اشتباهات در آزمون، تغییرات املا (spelling) در هنگام اضافه نمودن پسوند یا پیشوند (prefix/suffix) و همچنین تغییر کاربری یک کلمه به اسم (noun)، صفت (adjective)، فعل (verb) یا قید (adverb) ممکن است اتفاق بیافتد. به مثال های زیر توجه کنید:

A consonant can change when a noun becomes an adjective

Benefit > Beneficial; Influence > Influential; Circumstance > Circumstantial

A vowel can change or be lost when a verb becomes a noun
Maintain > Maintenance; Pronounce > Pronunciation, Argue > Argument

A vowel may double when a noun becomes a verb

Success > Succeed; Excess > Exceed; Process > Proceed

A final consonant is often doubled when a verb changes form

Occur > Occurred; Refer > Referred; Begin > Beginning

بیشتر بخوانید: چگونه نمره لیسنینگ آیلتس را افزایش دهیم؟

حروف صامت در جفت حروف بی صدا

حروف صامت

از دیگر اشتباهات رایج در آزمون آیلتس حروف صامت در جفت حروف بی صدا میباشد. به مثال های زیر دقت کنید:

Environment, Government [nm]

Column, Autumn [mn]

Science, Conscious, Discipline, Fascinate, Ascend, Descend [sc]

Excite, Exceed, Exception, Excellent, Excited [xc]

Knowledge, Acknowledge (but just [g] in Privilege, Oblige) [dg]

Eighth, Twelfth, Hundredth [th]

املا (spelling) جفت کلمات متداول

املا (spelling) جفت کلمات در رایتینگ و لیسنینگ آیلتس

به مثال های زیر دقت کنید:

Till ≠ Until (not *untill)

Lose ≠ Loose (one is a verb; the other is an adjective)
Affect ≠ Effect (one is a common verb; the other is its noun form)
Forth ≠ Fourth (one means ‘forward’; the other means ‘number four’)
Fourth but Forty (not *fourty)
High but Height (not *hight)
Great but Grateful (not *greatful)
Precede ≠ Proceed (one means ‘go before’; the other means ‘go ahead’)
Principle ≠ Principal (one means ‘truth’; the other means ‘main’)
Site ≠ Sight (one is a place; the other is something to see, as in sightseeing not *siteseeing)
Copywriter ≠ Copyright (one writes advertising; the other means ‘intellectual property’)

امتیاز دهی از راست به چپ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *