گرامر زمان آینده ساده

از پرکاربردترین گرامر ها در زبان انگلیسی ، گرامر زمان آینده را میتوان نام برد، زمان آینده ساده یا Future simple tense یکی از دوازده ساختار زمانی زبان انگلیسی است که در واقع نشان‌ دهنده فعل یا حالتی است که مطلقا در زمان آینده رخ خواهد داد. برای بیان اتفاقات در قالب زمان آینده ساده از ابزارهای گوناگونی می‌توان استفاده کرد. تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا گرامر زمان آینده ساده در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

زمان آینده ساده با will

گرامر زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده (simple future tense) برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و be going to بکار می‌رود. این دو ساختار را اگرچه می‌توان به جای هم استفاده کرد اما در معنا با هم تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. will برای آینده محتمل و be going to برای آینده قطعی بکار می‌رود.

برای ساخت زمان آینده ساده از ترکیب فعل کمکی will با ریشه فعل استفاده می‌شود:

ریشه فعل + will + فاعل

You will help him later.   (جمله مثبت)

.شما او را بعداً کمک خواهید کرد

Will you help him later?   (جمله سؤالی)

آیا شما او را بعداً کمک خواهید کرد؟

You will not help him later.  (جمله منفی)

شما او را بعداً کمک نخواهید کرد.

نکته:

به جای will می توان از shall نیز استفاده کرد برای این مورد تنها از ضمایر I و we استفاده میشود:

I shall see you.

من شما را خواهم دید.

مقالات مرتبط: آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

کاربرد زمان آینده ساده با will

آموزش گرامر زمان آینده ساده زبان انگلیسی

 

  • برای بیان کردن عمل یا کاری که بطور ارادی و با انتخاب افراد صورت می گیرد.

My mother will bake a cake for my friend’s birthday.

مادرم برای جشن تولد دوستم یک کیک خواهد پخت.

Our boss will hold a business meeting next Monday.

رئیس ما دوشنبه بعد یک جلسه کاری برگزار خواهد کرد.

  • برای بیان واقعیات (facts) در زمان آینده از will استفاده می شود.

 I will take my university degree next year.

مدرک دانشگاهی ام را سال بعد خواهم گرفت.

My sister will marry a rich man next month.

خواهرم سال بعد با یک مرد پولدار ازدواج خواهد کرد.

  • برای بیان عمل یا کاری که در لحظه صحبت تصمیم به انجام آن داریم (قصد و تصمیم قبلی در کار نیست.)

A: Hi Jack, how are you today?

سلام جک امروز حالت چطوره؟

B: Not bad. I lost my wallet and I don’t know how I can go home.

بد نیستم. کیف پولم را جا گذاشتم و نمی دونم چطور باید برگردم خانه.

A: Don’t worry. I will lend you some money.

– نگران نباش من بهت یه مقدار پول قرض می دهم.

  • برای بیان کارهایی مثل قول دادن، پیشنهاد کمک دادن، تقاضا کردن، تهدید کردن و یا خرید کردن استفاده می شود.

I promise I will ask Liz to make an appointment to see Doctor Joe.

به شما قول می دهم از لیز یک وقت ملاقات بگیرم تا دکتر جو را ببینی.

Will you teach me how to do this math problem?

آیا راه حل این مسئله ریاضی را به من یاد می دهید؟

Don’t say anything or I will call the police.

چیزی نگو وگرنه به پلیس زنگ می زنم.

نکته:

به همراه این زمان  کلماتی مثل I think, I don’t think, maybe, probably, … هم می توان به کار برد.

I think my sister will travel in October.

فکرمی کنم خواهرم ماه اکتبر به مسافرت خواهد رفت.

It will probably snow tomorrow night.

فردا شب احتمالا برف خواهد بارید.

مانند سایر زمان های آینده، زمان آینده ساده را نمی‌توان در جمله واره هایی که با عبارات زمانی نظیر: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می‌شوند استفاده کرد. به جای آن زمان حال ساده بکار می‌رود.

کاربرد going to در آینده ساده

کاربرد going to در گرامر زمان آینده ساده

از ترکیبات going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

I am going to lose weight.

قصد دارم تا وزن کم کنم

He is going to learn Japanese.

او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد.

نکته: از going to می توان برای پیش بینی آینده بر اساس وقایع جاری نیز استفاده نمود. به مثال زیر توجه کنید:

I’m going to start work.

It is going to fall.

شما میتوانید جهت تقویت مکالمه خود در کلاس های تدریس خصوصی مکالمه موسسه آیلتسر شرکت کنید.

۳.۲/۵ - (۴ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *