نکات مهم برای مصاحبه آیلتس

نکات مهم برای مصاحبه آیلتس

نکات مهم برای مصاحبه آیلتس شما انگلیسی را در بیشتر جاها مثل کافه ها و هنگام ملاقات با همکلاسی جدید در دانشگاه و …. میشنوید، اما آیا در آزمون آیلتس به درستی از آن استفاده میکنید؟ در آزمون آیلتس نمره بیشتر بخوانید …