تغیرات آزمون تافل

تغییرات آزمون تافل در سال ۲۰۱۹

سوالی که این روزها در ذهن تمام زبان آموزان داوطلب برای شرکت در آزمون تافل وجود دارد مرتبط می شود به تغییرات آزمون تافل ۲۰۱۹ که موسسه ETS اخیرا از آن خبر داده است. برخی از تغییرات، آزمون را بسیار بیشتر بخوانید …