اعتراض به نمره پی تی ای

نحوه اعتراض به نمره پی تی ای(pte)

آزمون PTE یکی از آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی در دنیا محسوب می‌شود که همچون «IELTS»و «TOEFL» دارای اعتبار جهانی است. بهتر است بدانید آزمون PTE در اکثر کشورها برای ادامه ‌تحصیل و مهاجرت قابل ‌قبول میباشد. بسیاری از افراد هستند بیشتر بخوانید …