تفاوت effect و affect

تفاوت affect و effect چیست؟

کلماتی وجود دارند که از نظر شکل ظاهری و همچنین  تلفظ شبیه به هم هستند و باعث گیج شدن زبان آموزان میشوند و بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس در آن نمره کم می آورند. Affect و Effect اغلب به اشتباه بیشتر بخوانید …