تغییرات آزمون تافل

تغییرات آزمون تافل در سال جدید چگونه است؟

اگر شما هم از شرکت کنندگان آزمون تافل هستید، باید بدانید که آزمون تافل اخیراً دچار تغییراتی در بخش‌های مختلف خود شده‌ است. اگر که قصد دارید از این تغییرات به وجود آمده مطلع شوید ، پیشنهاد ما به شما بیشتر بخوانید …