تغیرات آزمون تافل

تغییرات آزمون تافل در سال 2019

سوالی که این روزها در ذهن تمام زبان آموزان داوطلب برای شرکت در آزمون تافل وجود دارد مرتبط می شود به تغییرات آزمون تافل ۲۰۱۹ که موسسه ETS اخیرا از آن خبر داده است. برخی از تغییرات، آزمون را بسیار بیشتر بخوانید …