نکات کلیدی مکالمه زبان انگلیسی

نکات کلیدی مکالمه زبان انگلیسی

نکات کلیدی مکالمه زبان انگلیسی (قسمت اول) در مقاله زیر میخواهیم به معرفی نکات کلیدی مکالمه زبان انگلیسی و مهمترین کارهایی که یک زبان آموز باید برای یادگیری زبان انگلیسی انجام دهد بپردازیم. یادگیری زبان انگلیسی یکی از بزرگترین مشغله بیشتر بخوانید …

مصاحبه اسپیکینگ

یادداشت برداری ممتحن هنگام مصاحبه اسپیکینگ

سوال: هنگام مصاحبه اسپیکینگ ، ممتحن من یادداشت بر میداشت و من یک بار دیدم که عدد ۵ را نوشت و یک بار ۴ و اعداد دیگر…در حالی که من باید ۷ میگرفتم. شدیدا نگران شدم و به خاطر اضطراب بیشتر بخوانید …