آزمون ماک تافل

ما امروز در اینجا به برسی کامل آزمون ماک تافل میپردازیم که شرکت در این آزمون قبل از ثبت نام آزمون آزمایشی بسیار توصیه میشود. برای موفقیت در آزمون تافل و گرفتن نمره ۱۰۰ از این آزمون شرکت در کلاس بیشتر بخوانید …

اطلاعیه سازمان سنجش

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص آزمون‌هاي TOEFLو GRE

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص آزمون‌هاي TOEFLو GRE به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون هاي TOEFL و GRE مي رساند كه تنها مداركي از سوي اين سازمان مورد تأييد و گواهي قرار مي گيرد كه مركز برگزاري آزمون، مجوز لازم بیشتر بخوانید …