انواع جمله در زبان انگلیسی

انواع جمله در زبان انگلیسی به چه صورت است؟

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای درک جملات انگلیسی دانستن ساختار تشکیل جمله در زبان انگلیسی می باشد. اگر که در حال یادگیری زبان انگلیسی می باشید، در ابتدا باید با ساده ترین موضوعات گرامری همچون ساختار جملات آشنا باشید. در بیشتر بخوانید …