ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی Reflexive pronoun

هنگامی که در زبان انگلیسی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده میشود. در در این مطلب قصد داریم ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی Reflexive pronoun را همراه با مثال به شما عزیزان معرفی کنیم تا علاوه بر یادگیری این ضمایر طرز استفاده از آنها را نیز بیاموزید تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

ضمایر انعکاسی چیست؟

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) ضمایری هستند که به self- یا selves- ختم می شوند. کاربرد ضمایر انعکاسی زمانی است که فاعل و مفعول جمله یکی بوده و در اینصورت جانشین مفعول خواهند شد. به عنوان مثال در جمله “من به خودم باور دارم.” کلمه “خودم” یک ضمیر انعکاسی میباشد. دلیل نام گذاری این ضمایر این است که در انگلیسی کلمه “reflexive” به معنی “منعکس شدن” میباشد و به همین خاطر این ضمایر را “reflexive pronouns” می گویند زیرا به فاعل جمله اشاره دارند. ضمیر انعکاسی می تواند نقش مفعول مستقیم و غیر مستقیم را در جمله داشته باشند.

مرتبط بخوانید: ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

جدول ضمایر انعکاسی

در جدول زیر با ضمایر انعکاسی آشنا شوید:

مفرد خودم

خودت

خودش (مذکر)

خودش (مونث)

خودش (اشیا / حیوانات)

myself

yourself

himself

herself

itself

جمع خودمان

خودتان

خودشان

ourselves

yourselves

themselves

کاربرد و نمونه سوال از ضمایر انعکاسی

ضمایر

  1. از اصلی ترین کاربرد های ضمایر انعکاسی هنگامی است که فاعل و مفعول در واقع یک نفر میباشند. برای درک بهتر به مثال های زیر دقت کنید:

He is teaching himself to cook sea food.

 او به خودش پختن غذاهای دریایی را آموزش می دهد.

I am teaching myself to play the piano.

من دارم به خودم پیانو یاد می‌دهم.

Be careful while you’re skating. You might fall down and hurt yourself.

وقتی اسکیت می کنی مراقب باش. ممکن است بیفتی و به خودت آسیب بزنی.

  1. هنگامی که فعل جمله با حرف اضافه آمده باشد، ضمیر انعکاسی را می‌ توان بعد از حرف اضافه و به عنوان متمم مورد استفاده قرار داد. حال به مثال های زیر دقت کنید:

They had to cook for themselves.

آنها مجبور شدند برای خودشان غذایی بپزنند.

He was feeling very sorry for himself.

او خیلی برای خودش متاسف بود.

  1. زمانی که تاکید بر این است که شخص کاری را به تنهایی یا بدون کمک انجام داده است، ضمایر انعکاسی همراه با حرف اضافه by مورد استفاده قرار میگیرد:

I don’t feel very comfortable going to the movies by myself.

زیاد راحت نیستم که تنهایی به سینما بروم.

We cleaned the house by ourselves.

ما خانه را خودمان تمیز کردیم.

He lived by himself in an enormous house.

آموزش ضمایر

او در آن خانه بسیار بزرگ تنهایی زندگی می‌ کرد.

  1. برای تاکید کردن بر فرد یا چیزی خاص از ضمیر انعکاسی استفاده خواهیم کرد، مخصوصا وقتی راجع به فردی مشهور صحبت می‌کنیم.

Taleqan itself is quite a small city.

خود طالقان شهر کوچکی است.

J.K Rowling herself signed my book.

خود جی.کی رولینگ کتابم را امضا کرد.

بیشتر بخوانید: گرامر زمان آینده ساده (will)

  1. زمانی که فعل جمله با حرف اضافه‌ای آمده باشد، از ضمیر انعکاسی می‌توان بعد از حرف اضافه و به عنوان متمم استفاده نمود. به مثال های زیر دقت کنید:

They had to cook for themselves.

آنها مجبور شدند برای خودشان غذایی بپزنند.

He was feeling very sorry for himself.

او خیلی برای خودش متاسف بود.

  1. زمانی که بر روی فاعل جمله تاکید است از ضمایر انعکاسی استفاده میشود. به مثال زیر دقت کنید:

We decorate the house ourselves.

ما خودمون خونه رو تزئین کردیم.

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

نکته:

دقت داشته باشید که بعد از حروف اضافه مکان از ضمیر شخصی استفاده میشود نه از ضمیر انعکاسی. بعد از حرف اضافه‌هایی مثل with (به معنای همراه با) نیز ضمیر شخصی استفاده می‌شود نه ضمیر انعکاسی. به عنوان مثال:

He had a suitcase beside “him”.

او در کنار خود یک چمدان داشت.

نکته:

بعد از کلمات similar to, like و such as به معنای “مانند یا مثل” از ضمایر انعکاسی استفاده نخواهد شد. بعد از این کلمات از ضمایر مفعولی استفاده میشود:

ducated people like ourselves should keep an open mind. (نادرست)

Educated people like us should keep an open mind. (درست)

نکته:

کلماتی مانند hisself و theirselves و از این قبیل کلمات در انگلیسی وجود ندارند و به کار بردن آنها اشتباه است. به مثال زیر دقت کنید:

The students painted the class by theirselves. (نادرست)

The students painted the class by themselves. (درست)

 

امتیاز دهی از راست به چپ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *