سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

سوالی کردن در زبان انگلیسی یک موضوع رایج، ساده و کمی هم نیازمند دقت تلقی میباشد، که یادگیری اش اصلاً سخت نیست. در حقیقت، با اینکه سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی شیوه های متعددی دارد، اما هیچ کدام از آنها پیچیده نمیباشد.
گاهی ممکن است که شما سوالی را ببینید و آن را تشخیص دهید و حتی ممکن است ساختار آن را هم بدانید و تشخیص دهید سوالات چطور ساخته میشوند. اما باید این مسئله را هم بدانید که در گرامر زبان انگلیسی انواع مختلفی سوال وجود دارد که هر کدام قانون مخصوص خودش را دارد و برای یادگیری زبان انگلیسی باید حتما این قوانین را بدانید.
ما در مقاله میخواهیم انواعی از سوال انگلیسی را به شما آموزش دهیم دانستن اینها برای کسی که قصد دارد زبان انگلیسی را با مهارت صحبت کند ضروری میباشد!

 

انواع سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

  • سوالات بله/خیر

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

سوالات بله/خیر ساده ترین نوع سوالات در زبان انگلیسی میباشند. می توانید آن ها را برای پرسیدن سوالات ساده که جواب آن ها بله یا خیر است استفاده کنید. این سوالات معمولا با یک فعل از جمله فعل های کمکی (فعلی که قبل از فعل اصلی می آید) یا فعل های وجهی (modal verbs) مثل would یا can شروع می شوند.
It is windy today.
برای تغییر این جمله به یک سوال، خیلی راحت فعل را به اول جمله بیاورید. اگر جمله فعلی کمکی یا وجهی داشت، باید این نوع فعل ها را به اول جمله انتقال بدهید و فعل اصلی در جای خودش می ماند.

Is it windy today?
She is sad. → Is she sad?
The boat is sinking. → Is the boat sinking?
He can bake. → Can he bake?
اگر که جمله فعل کمکی نداشت و فعل اصلی هم “to be” نبود، اوضاع کمی فرق می کند. در این موارد باید فعل “do” یا “does” را به ابتدای سوال اضافه کنید. مطمئن شوید از وجه و شکل درست فعل استفاده می کنید. برای مثال، اگر زمان فعل گذشته بود از “did” استفاده کنید.
Nina plays the violin. → Does Nina play the violin?
Nina played the violin. → Did Nina play the violin?
Nina and Thomas play the violin. Do Nina and Thomas play the violin?

• سوالات “Five W”

 

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

سوالات “Five W” شامل پنج کلمه سوالی who، what، where، when و why هستنداما باید بگوییم کلمات دیگری هم هستند که در این دسته بندی قرار می گیرند؛ کلماتی مثل “how” و عباراتی که با “how” شروع می شوند. بنابراین انگلیسی زبان ها به این دسته بندی سوالات “five W and H” یا “Wh-questions” میگویند.

What? Which?

برای سوال کردن  درباره اشیا و مفاهیم

Where?

برای سوال کردن  درباره مکان

Who?

برای سوال کردن  درباره افراد

When?

 

 پیشنهاد ایده ال : تدریس خصوصی مکالمه

 

برای سوال کردن  درباره زمان

Why?

برای سوال کردن  درباره دلیل

How?

برای سوال کردن  درباره روش اجرا یا انجام چیزی

How many? How much?  How often?

برای سوال کردن  درباره تعداد و مقدار

 

در این قسمت میخواهیم با یک جمله ساده شروع کنیم.

 

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

 

Nathan is playing basketball in the park.

هنگامی که سوال درباره فاعل (در اینجا “Nathan”) جمله میباشد، ساخت جمله خیلی ساده است. می توانید به جای فاعل یک کلمه wh بگذارید.

Who is playing basketball in the park?

حال قصد داریم درباره مفعول این جمله سوال کنیم. باید مفعول را با یکی از کلمات wh جایگزین کنیم. مفعول این جمله “basketball” میباشد، یک شی، پس کلمه ای که استفاده می کنیم what است.

What is Nathan playing in the park?

همچنین می توانیم از where برای پرسیدن درباره مکان استفاده کنیم. عبارت “in the park” را با where جایگزین می کنیم، سپس where را به ابتدای جمله می آوریم:

Where is Nathan playing basketball?

 

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

  • سوالات غیرمستقیم

به جای مستقیم سوال کردن از کسی، از سوالات غیرمستقیم استفاده کنید. ساده است؛ فقط کافی است عباراتی مثل   “Could you

…please tell me”یا “…Do you know” را قبل از سوال مستقیم بیان کنید.

سوال مستقیم:

Where is the bookstore?

در ادامه می بینید که چطور می شود این سوال را به یک سوال غیرمستقیم تبدیل کرد:

Could you please tell me where the bookstore is?

Do you know where the bookstore is?

 

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

  • سوالات تاییدی

سوال تاییدی و کوتاه یا همان tag question جملات ساده ای هستند که در انتهای آن ها پرسش کوتاه و تاییدی قرار می گیرد. این سوال برای این پرسیده می شود که چیزی تایید یا بررسی شود. برای مثال:

برای اینکه یک سوال تاییدی بسازید، باید قسمت تاییدی را به انتهای جمله اضافه کنید. نکته ای که باید رعایت شود این است که سوال تاییدی باید مخالف فعل اصلی، فعل کمکی یا افعال وجهی باشد که در جمله اصلی به کار رفته است. بنابراین اگر جمله اصلی مثبت بود (is)، سوال تاییدی باید منفی باشد (is not). فرمول ساده زیر می تواند به شما کمک کند:

[Sentence] + , + [opposite form of the same verb used in sentence] + [subject pronoun]?

It is raining now. → It is raining now, isn’t it?

Your father isn’t working today. → Your father isn’t working today, is he?

۴.۲/۵ - (۶ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *