یادگیری زبان در منزل

یادگیری زبان در منزل با ۷ روش

به دنبال راهی هستید که زبان انگلیسی را در منزل تقویت کنید؟ اما پیشرفت چشمگیری با برنامه ای که در پیش گرفته اید احساس نمی کنید؟ بسیاری از افراد هستند که دوست ندارند برای یادگیری زبان انگلیسی هزینه ایی پرداخت بیشتر بخوانید …

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

روش های موثر در یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

یکی از مهمترین منابع کمک آموزشی برای تقویت زبان فیلم میباشد. فیلم سرشار از مکالمه های دنیای واقعی است، فیلم کلمه ها را در قالب جمله های کاربردی به شما آموزش میدهد و باعث آشنایی شما با فرهنگ آن کشور بیشتر بخوانید …