کلمات گیج کننده در زبان انگلیسی

کلمات گیج کننده در زبان انگلیسی

کلمات و لغاتی در زبان انگلیسی وجود دارند که بسیار گیج کننده میباشند. معمولا از این کلمات در آزمون های آیلتس و تافل استفاده میشود. توجه داشته باشید امکان دارد این کلمات برای شما مشکل ساز شود و باعث شود بیشتر بخوانید …