سن مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی

سن مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی

باور عمومی این است که با بالاتر رفتن سن، توانایی یادگیری در ما رو به افول می‌‌گذارد؛ اما نتایج مطالعات می‌‌گویند که شاید واقعاً این ‌‌طور نباشد. در این مقاله می خواهیم درباره سن مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی برایتان بیشتر بخوانید …