چه کسانی اگزمینر آیلتس هستند؟

چه کسانی اگزمینر آیلتس هستند؟ یک بررسی جامع افرادی که به عنوان اگزمینر آیلتس شناخته میشوند و گاهی هم برای بسیاری از شاگردان بسیار ترسناک هستند وظیفه خطیر تصحیح نوشته های شما و البته نمره دهی به اسپیکینگ شما را بیشتر بخوانید …