نکات مهم رایتینگ آیلتس

نکات مهم رایتینگ آیلتس

در مقاله زیر میخواهیم به معرفی نکات مهم رایتینگ آیلتس بپردازیم. یکی از اشتباهات رایج متقاضیان در رایتینگ آیلتس این است که ابتدا خیلی سریع سوال را میخوانند و سپس با استفاده از تمام(یک ساعت)زمان داشته شروع به نوشتن پاسخ بیشتر بخوانید …