تقویت ریدینگ

خواندن مجله “نیویورک تایمز”برای تقویت ریدینگ

روش های تقویت ریدینگ خواندن متون انگلیسی باید عادت هر روز شما شود: چه بهتر که این خواندن هدفمند و مرتبط با آیلتس باشد. یکی از بهترین راه های تقویت ریدینگ برای افزایش نمره ریدینگ ، خواندن مجلات جذاب است( بیشتر بخوانید …