چگونگی نوشتن OPINION ESSAY

چگونگی نوشتن OPINION ESSAY

در Opinion Essay، ممتحن از شما می‌خواهد تا نظر خود را (معمولاً “موافق یا مخالف“) در مورد یک موضوع بیان کنید. برای انجام این امر، داوطلب بایستی دلایل و جزئیاتی را در جهت پشتیبانی نظر خویش ارائه کنند. برای نوشتن بیشتر بخوانید …