جملات پرکاربرد مسافرتی در زبان انگلیسی

جملات پرکاربرد مسافرتی در زبان انگلیسی

جملات پرکاربرد مسافرتی در زبان انگلیسی همراه با ترجمه   Who do the travel arrangement in your home? در خانه شما چه کسی برای مسافرت برنامه ریزی می کند؟ This tour operator has so many experiences on that kind of بیشتر بخوانید …

مکالمه زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی

روش های پیشرفت در مکالمه زبان انگلیسی در مصاحبه‌ی آیلتس، از شما انتظار نمیرود به بهترین شکل و بی‌نقص صحبت کنید. معیار اصلی نمره‌دهی آزمون آیلتس میزان توانایی شما در یک مکالمه کارا و موثر است. به مرور زمان و بیشتر بخوانید …

تقویت مکالمه زبان انگلیسی

تقویت مکالمه زبان انگلیسی

روش های تقویت مکالمه زبان انگلیسی در مصاحبه‌ی آیلتس، از شما انتظار نمیرود به بهترین شکل و بی‌نقص صحبت کنید. معیار اصلی نمره‌دهی آزمون آیلتس میزان توانایی شما در یک مکالمه کارا و موثر است. به مرور زمان و آشنایی بیشتر بخوانید …