بحث آزاد انگلیسی

بحث آزاد انگلیسی

کلاس های بحث آزاد انگلیسی برای زبان آموزانی که سطح متوسطی دارند جهت ارتقای سطح آنها مناسب است و همچنین این دوره ها مناسب زبان آموزانی میباشد که دارای سطح زبان خوبی هستند، که با حفظ سطح زبانی خود، روان بیشتر بخوانید …