تجربه آزمون کتبی آیلتس ایرسافام

تجربه آزمون کتبی آیلتس ایرسافام

لیسینینگ‏ آزمون قسمت اول در مورد تفرجگاه بود که به صورت مکالمه تلفی بین مسئول (خانم) و تماس گیرنده (آقا) پخش شد. بیشتر در مورد ‏حیوانات و تفریح بچه ها بود و همچنین تاریخ و ساعت بسته شدن در فصول بیشتر بخوانید …