وجه وصفی در زبان انگلیسی

نکات یادگیری وجه وصفی در زبان انگلیسی

وجه وصفی فعل در زبان انگلیسی به ما کمک میکند تا با استفاده از کلمات کمتر معنی و منظور خود را بیان کنیم، در این مطلب میخواهیم به شما زبان آموزان عزیز وجه وصفی یا Participles از بخش گرامر را بیشتر بخوانید …