افزایش نمره ریدینگ

افزایش نمره ریدینگ

روش های افزایش نمره ریدینگ (جنرال و آکادمیک) برای افزایش نمره ریدینگ روش های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر میشود: ۱- یک مجله انگلیسی زبان انتخاب کنید و به صورت تصادفی یک مقاله حداقل دو ستونی و حداکثر بیشتر بخوانید …