تغیرات بخش ریدینگ تافل

گرامر conjunction چیست؟

ما در این مقاله یک درسنامه دیگر از گرامر زبان انگلیسی را آماده کرده ایم. در اینجا میخواهیم شما را با گرامر conjunction و یا همان حروف ربط هم پایه آشنا کنیم. این بخش از گرامر ریزه‌کاری‌های زیادی دارد؛ بهتر بیشتر بخوانید …