تقویت مهارت Reading

تقویت مهارت Reading

اهمیت مهارت خواندن (reading) در زبان انگلیسی به اندازه ی مهارت های دیگر از جمله speaking, listening و writing میباشد که تقویت آن تاثیر مستقیمی بر دیگر مهارت ها دارد. اصولاً هر شخصی روشی خاص خود برای خواندن مطالب مختلف بیشتر بخوانید …

افزایش نمره ریدینگ

افزایش نمره ریدینگ

روش های افزایش نمره ریدینگ (جنرال و آکادمیک) برای افزایش نمره ریدینگ روش های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر میشود: ۱- یک مجله انگلیسی زبان انتخاب کنید و به صورت تصادفی یک مقاله حداقل دو ستونی و حداکثر بیشتر بخوانید …