تقویت مهارت Reading

تقویت مهارت Reading

اهمیت مهارت خواندن (reading) در زبان انگلیسی به اندازه ی مهارت های دیگر از جمله speaking, listening و writing میباشد که تقویت آن تاثیر مستقیمی بر دیگر مهارت ها دارد. اصولاً هر شخصی روشی خاص خود برای خواندن مطالب مختلف بیشتر بخوانید …

تقویت ریدینگ

خواندن مجله “نیویورک تایمز”برای تقویت ریدینگ

روش های تقویت ریدینگ خواندن متون انگلیسی باید عادت هر روز شما شود: چه بهتر که این خواندن هدفمند و مرتبط با آیلتس باشد. یکی از بهترین راه های تقویت ریدینگ برای افزایش نمره ریدینگ ، خواندن مجلات جذاب است( بیشتر بخوانید …