روز برگزاری آزمون آیلتس

حفظ آرامش در روز برگزاری آزمون آیلتس

ساعات قبل آزمون آیلتس، طبق معمول پیش بروید! روز برگزاری آزمون آیلتس که فرا رسید، مانند هر روزه دیگر کارهای عادی را انجام دهید و در کنار تغییراتی که در ساعت بیدار شدن‌تان ایجاد می‌کنید، به برنامه روزانه خود آسیب زیادی بیشتر بخوانید …