انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی

انتقادات و پیشنهادات در زبان انگلیسی

ما در این مقاله قصد داریم چگونگی انتقاد کردن و پیشنهاد کردن به زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم. شما ممکن است در موقعیت های مختلف به این کلمات و اصطلاحات نیاز پیدا کنید.برای مثال زمانی که به کشور بیشتر بخوانید …