جعبه لایتنر زبان انگلیسی

جعبه لایتنر زبان انگلیسی

یکی از روش‌های بسیار مؤثر یادگیری مطالب زبان، استفاده از جعبه لایتنر زبان انگلیسی می باشد. جعبه لاینر یک جعبه پنج ‌خانه‌ای است که برای یادگیری استفاده می‌شود. لایتنر در واقع روش علمی یادگیری است که بر مبنای آن آموخته‌ها بیشتر بخوانید …