اعضای خانواده به انگلیسی

اعضای خانواده به انگلیسی چه میشود؟

همه ما دوست داریم بدانیم که نام اعضای خانواده به انگلیسی چه می‌شود. دانستن آن می‌تواند دایره لغات ما را افزایش بدهد. گاهی اوقات که می‌خواهیم خاطراتمان را به زبان انگلیسی بنویسم حتماً دانستن نام اعضای خانواده به زبان انگلیسی بیشتر بخوانید …