اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

یادگیری اصطلاحات رایج انگلیسی یکی از جنبه‌های مهم تسلط بر زبان انگلیسی میباشد. گویندگان بومی انگلیس در حین مکالمات خود از اصطلاحات و واژه‌های عامیانه‌ای استفاده می‌کنند، اگر که آشنایی با این بافت از اصطلاحات‌، را نداشته باشید نمیتوانید درک بیشتر بخوانید …