آیلتس آکادمیک یا آیلتس جنرال

آیلتس آکادمیک یا آیلتس جنرال

آیلتس آکادمیک یا آیلتس جنرال ؟ شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد :چه تفاوتی بین آیلتس آکادمیک یا آیلتس جنرال وجود دارد و چرا دو مدل آزمون آیلتس وجود دارد؟ اگر قصد مهاجرت به کشور های خارجه را بیشتر بخوانید …