آزمون TOEFL PBT

آزمون TOEFL PBT

آزمون TOEFL PBT آزمون TOEFL PBT دارای ۴ بخش می باشد. امتیاز این امتحان از ۳۱۰ تا ۶۷۷ می باشد که به جمع نمره ۳ بخش آن مربوط شده و نمره بخش نوشتاری جدا محاسبه می شود. برای اکثر دانشگاه بیشتر بخوانید …

آزمون TOEFL iBT

آزمون TOEFL iBT

آزمون TOEFL iBT آزمون TOEFL iBT بخش جديدی با عنوان  Speaking دارد و بخش ساختار (Structure) که در آزمونهای کتبی و کامپيوتری وجود داشت، حذف شده است. گرامر به صورت غيرمستقيم در بخشهای ديگر اين آزمون مورد سنجش قرار می گيرد. سخنرانی‌ها بیشتر بخوانید …