آزمون آزمایشی آیلتس

آزمون آزمایشی آیلتس به چه صورت است؟

آزمون آزمایشی آیلتس که به آن امتحان ماک آیلتس نیز گفته می‌شود، نمونه‌ای شبیه ‌سازی شده از آزمون آیلتس است که امکان سنجش دقیق نمرات در آزمون استاندارد را بدون پیچیدگی‌های ثبت نام آزمون آیلتس رسمی و با هزینه‌ای بسیار بیشتر بخوانید …