آزمون TOEFL PBT

آزمون TOEFL PBT

آزمون TOEFL PBT آزمون TOEFL PBT دارای ۴ بخش می باشد. امتیاز این امتحان از ۳۱۰ تا ۶۷۷ می باشد که به جمع نمره ۳ بخش آن مربوط شده و نمره بخش نوشتاری جدا محاسبه می شود. برای اکثر دانشگاه بیشتر بخوانید …