مزایای مدرک تافل

مزایای مدرک تافل چیست؟

آزمون تافل جز آن دسته از آزمون های زبان انگلیسی میباشد که از سال ها قبل دارای اعتبار بالایی بوده و تمامی متقاضیان زبان انگلیسی در جریان هستند که این آزمون چه کاربردهایی دارد. ما در این مقاله میخواهیم شما بیشتر بخوانید …

آزمون TOEFL PBT

آزمون TOEFL PBT

آزمون TOEFL PBT آزمون TOEFL PBT دارای ۴ بخش می باشد. امتیاز این امتحان از ۳۱۰ تا ۶۷۷ می باشد که به جمع نمره ۳ بخش آن مربوط شده و نمره بخش نوشتاری جدا محاسبه می شود. برای اکثر دانشگاه بیشتر بخوانید …

آزمون TOEFL iBT

آزمون TOEFL iBT

آزمون TOEFL iBT آزمون TOEFL iBT بخش جديدی با عنوان  Speaking دارد و بخش ساختار (Structure) که در آزمونهای کتبی و کامپيوتری وجود داشت، حذف شده است. گرامر به صورت غيرمستقيم در بخشهای ديگر اين آزمون مورد سنجش قرار می گيرد. سخنرانی‌ها بیشتر بخوانید …