کارگاه لیسنینگ آیتس

کارگاه لیسنینگ آیلتس از مجموعه تخصصی آیلتسر با رویکرد افزایش سطح کلی مهارت Listening آیلتس برای درک بهتر هر نوع فایل صوتی و حتی درک بهتر فیلم و بالا بردن نمره لیسنینگ آزمون آیلتس شما بین ۱.۵ تا ۲.۵ نمره برگزار میگردد.

کارگاه لیسنینگ آیلتس نیز توسط اساتید با تجربه در زمینه آیلتس که خود نمره ۹ از این مهارت را گرفته اند برگزار خواهد شد و با ارائه راه کارهای کاملا عملی وعلمی در زمینه ارتقاء سطح مهارت Listening به شما عزیزان کمک خواهند کرد.

همچنین در مورد آشنایی با تله های گرامری، تلفظی و محتوایی آزمون آیلتس و اشتباهاتی که داوطلبان در آزمون مهارت لیسنینگ آیلتس دارند را بررسی میکنند.

کارگاه لیسنینگ آیلتسر همواره زبان آموزان را برای اهداف ویژه ای آماده می کند. این اهداف :

  • آمادگی فوری قبل از آزمون
  • رفع اشکال برای شرکت در آزمون
  • آشنایی با تکنیک های آزمون
  • آشنایی با نکات ریز و معیار های نمره دهی در آزمون
  • آشنایی با زمان بندی و نوع استفاده مفید از زمان

بسیاری از راه حل های رویارویی در آزمون آیلتس به شما عزیزان ارایه میشود. شرکت در کارگاه های بهکلام به شما عزیزان یک جمع بندی کلی از مهارت را میدهد.

برخی از ویژگی های کارگاه Listening

برخی از ویژگی های کارگاه Listening

  1. ارائه راه کارهای عملی برای ارتقای سطح کلی مهارت Listeningبرای درک بهتر هر نوع فایل صوتی از جمله درک بهتر فیلم
  2. ارتقای سطح نمره آیلتس ١.۵ تا ٢.۵ نمره
  3. آشنایی با اشتباهات پرتکرار اکثر شرکت کنندگان در آزمون در قسمت Listening آزمون آیلتس
  4. آشنایی با تله های گرامری، تلفظی و محتوایی برای تحلیل پاسخ ها و در صورت تردید، حدس های دقیق تر

لازم به ذکر است این کارگاه هم مانند سایر کارگاه های مجموعه آیلتسر، توسط اساتیدی که در آزمون اصلی آیلتس نمره کامل ۹ را در این مهارت کسب کرده اند، برگزار میشود و شما عزیزان با اطمینان کامل میتوانید در این کارگاه ها ثبتنام کنید.