کارگاه لیسنینگ آیتس

کارگاه لیسنینگ آیلتس از مجموعه تخصصی آیلتسر با رویکرد افزایش سطح کلی مهارت Listening آیلتس برای درک بهتر هر نوع فایل صوتی و حتی درک بهتر فیلم و بالا بردن نمره لیسنینگ آزمون آیلتس شما بین 1.5 تا 2.5 نمره برگزار میگردد.

کارگاه لیسنینگ آیلتس نیز توسط اساتید با تجربه در زمینه آیلتس که خود نمره 9 از این مهارت را گرفته اند برگزار خواهد شد و با ارائه راه کارهای کاملا عملی وعلمی در زمینه ارتقاء سطح مهارت Listening به شما عزیزان کمک خواهند کرد.

همچنین در مورد آشنایی با تله های گرامری، تلفظی و محتوایی آزمون آیلتس و اشتباهاتی که داوطلبان در آزمون مهارت لیسنینگ آیلتس دارند را بررسی میکنند.