کارگاه ریدینگ آیلتس
کارگاه ریدینگ آیلتس مخصوص متقاضياني مي باشد که از سطح قابل قبولي از انگليسي عمومي برخوردار هستند و قصد دارند ياد بگيرند چطور متون آکادميک انگيسي را با سرعت و دقت بالا در قالب آيلتس بخوانند و سرانجام بتوانند نمره ی ریدینگ آزمون آیلتس خود را به نمره آیلتس دلخواه خود برسانند.
کارگاه ریدینگ آیلتس، دوره اي پويا و کاربردي مي باشد که تمامي بخش هاي مهارت خواندن آيلتس را در بر گرفته و با گذراندن اين دوره، متقاضيان مي توانند نمره ي 7 را در ريدينگ آيلتس بدست بياورند.