چه کسانی اگزمینر آیلتس هستند

چه کسانی اگزمینر آیلتس هستند؟

چه کسانی اگزمینر آیلتس هستند ؟ یک بررسی جامع افرادی که به عنوان اگزمینر آیلتس شناخته میشوند و گاهی هم برای بسیاری از شاگردان بسیار ترسناک هستند وظیفه خطیر تصحیح نوشته های شما و البته نمره دهی به اسپیکینگ شما بیشتر بخوانید …

فاکتورهای نمره دهی در اسپیکینگ

فاکتورهای نمره دهی در اسپیکینگ

نحوه نمره دادن در speaking آیلتس آشنایی با معیارها یا فاکتورهای نمره دهی در اسپیکینگ آزمون آیلتس یکی از عوامل موفقیت زبان آموزان در این زمینه است چرا که با تمرکز بیشتر بر روی این فاکتورها میتوانند زمان مفید بیشتری بیشتر بخوانید …