کارگاه رایتینگ آیلتس (writing) تسک ۲ آیلتس مجموعه آیلتسر (حرفه ای ترین مجموعه آموزشی آیلتس)

معرفی رایتینگ تسک ۲ آیلتس

قسمت اول: معرفی مقالات آیلتس | به ما چه داده اند؟ | چه چیزهایی احتیاج داریم؟ | تقلید کردن و خلاقیت | عواقب نوشتن تقلیدی و کلیشه ای در کارگاه رایتینگ
قسمت دوم: نگارش مقالات استدلالی بخش اول – نگارش پاراگراف مقدمه مقالات استدلالی معرفی مقدمه ی قیفی

قسمت سوم: نگارش مقالات غیراستدلالی بخش اول در کارگاه رایتینگ آیلتس – نگارش پاراگراف مقدمه مقالات غیراستدلالی معرفی مقدمه ی جذاب در کارگاه رایتینگ آیلتس (writing)

قسمت چهارم: نگارش مقالات دوسوالی که ترکیب دو سوال غیراستدلالی می باشند.
قسمت پنجم: نگارش مقالات دوسوالی که ترکیب یک سوال استدلالی و یک سوال غیراستدلالی می باشند.
قسمت ششم: نگارش مقالات سه سوالی که ترکیب دو سوال غیراستدلالی و یک سوال استدلالی می باشند.

محتوای آموزشی کارگاه رایتینگ آیلتس برای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

فصل اول: معرفی رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک
فصل دوم: “توصیف روند ها” در رایتینگ تسک ۱ آیلتس
فصل سوم: “رتبه دهی” یا “مقایسه آیتم ها” در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل چهارم: یافتن مهم ترین ویژگی نمودارها در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل پنجم: توصیف تفاوت ها و شباهت ها در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل ششم: توصیف تفاوت ها و شباهت ها در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل هفتم: سازماندهی اطلاعات گزارشی نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل هشتم: اعداد کسری، اعشاری و درصد در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل نهم: تقریب

فصل دهم: توصیف روندها و رتبه دهی به صورت همزمان در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل یازدهم: فرآیندها در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل یازدهم: فرآیندها در رایتینگ تسک یک آیلتس

فصل دوازدهم: نقشه ها در رایتینگ تسک یک آیلتس

محتوای آموزشی کارگاه رایتینگ آیلتس برای رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال

فصل اول: معرفی رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ معرفی نامه های رسمی | معرفی نامه های نیمه رسمی | معرفی نامه های غیر رسمی
فصل دوم: معرفی ساختار نامه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ معرفی نامه | توضیحات نامه | بخش درخواست ها | عبارات خداحافظی | امضای نامه
فصل سوم: انواع نامه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ نامه های خبری در آیلتس | نامه های شکایت | نامه های تسلیت | نامه های توضیحی توجیهی | نامه های استعلام گیری | نامه های پاسخی